Vragen? Bel of mail ons!
+31 (0)6 - 55370347   info@hardmetaal.nl
Disclaimer
Hardmetaal.nl streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen. De gepresenteerde informatie, beschikbaarheid van producten en voorraad dient ter indicatie. Hardmetaal.nl verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Hardmetaal.nl echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Hardmetaal.nl geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Hardmetaal.nl geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Hardmetaal.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact met ons op.
Hardmetaal.nl   T: +31 (0)53 - 5727020
De Braak 117   M: +31 (0)6 - 55370347
7481 JE Haaksbergen   info@hardmetaal.nl